Pranešimai

Pranešimai:

1. Doc. dr. Lina Novikovienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentė “Vartojimo sutarties sampratos probleminiai aspektai”

2. Feliksas Petrauskas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektorius “Nesąžiningų sąlygų direktyva: iššūkiai ir taikymas vartotojų teisių apsaugos sistemoje”

3. Sigita RUDĖNAITĖ, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Prof. dr. Egidijus BARANAUSKAS, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros profesorius.  “Ar reikėtų kovoti su nesąžiningomis sąlygomis visuose sutartiniuose santykiuose?”

4.  Doc. dr. Danguolė BublienĖ, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, advokatėAr sankcijos, skirtos kovai su nesąžiningomis sąlygomis, yra efektyvios?

5. Saulius LINKEVIČIUS, Europos vartotojų centro direktorius . “Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų”.

6. Prof. Marta Carballo, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė. “Nesąžiningos sąlygos Ispanijos teisėje”.

7. Prof. Marta Madriñán, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė. “Ispanijos teisės pozicija/1999 m. gegužės 25 d. direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų perkėlimo į Ispanijos teisę sunkumai”.

Programme_2010 10 14-15