Apie MRU

Viešoji įstaiga Mykolo Romerio universitetas – tarptautinė aukštoji mokykla Šiaurės Europoje, kasmet sulaukianti didelio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo.

Siekdamas būti paslankus ir imlus pokyčiams, gyvybingas savo studijų turiniu ir forma, kryptingas ir nuoseklus moksline veikla, Mykolo Romerio universitetas ugdo visapusišką asmenybę – brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją tapatybę.

Universitete studijuoja beveik 22 000 studentų. Išskirtinis jų bruožas – rimta motyvacija ir įžvalgumas, renkantis studijas.

Universitete studijuoti kviečia Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinės informatikos, Socialinės politikos, Teisės, ir Viešojo saugumo fakultetai bei Humanitarinių mokslų institutas. Juose nuolat papildomos ir atnaujinamos studijų programos, kurios gimsta iš visuomenės poreikio analizės iš siekio siūlyti jaunimui tai, kas leistų studijuoti ir kaupti žinias, reikalingas sėkmingai karjerai.

Mykolo Romerio universitetas plėtoja tarptautiškumą, suvokdamas save kaip pasaulio ir Europos mokslo bei studijų rinkos dalyvį. Aktyviai bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis, skatinamas studentų ir dėstytojų judumas, įgyvendinamos ir kuriamos jungtinės studijų programos bei mokslo projektai. Universiteto studentai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai yrą tapę vientisos tarptautinių studijų bei mokslo sistemos dalimi. Sistemos, kurioje partneriai suinteresuoti tarpusavio sėkme.

Tarp Universiteto strateginių tikslų – tarptautinių jungtinių studijų programų ir naujų, pagal rinkos poreikius sumodeliuotų, nacionalinių studijų programų kūrimas, nuotolinių studijų plėtra, įsitvirtinimas tęstinių studijų rinkoje, mokslingumo didinimas.

Studentus Mykolo Romerio universitetas pasitinka ne tik su atnaujinta, liberalesne studijų tvarka, bet ir su visiems aktualiu prioritetu – verslumo ugdymu visose studijų programose. Kitas siekis, kurį netrukus įgyvendins aukštoji mokykla, – tapimas elektroniniu universitetu, kuriame visos paslaugos bus prieinamos elektroninėje erdvėje.

Mykolo Romerio universitetas – dialogo tarp asmenybių vieta, paremta tolerancija, išmintimi, pagarba vienas kitam. Neabejojame, kad tokia aplinka prisideda prie kiekvieno mūsų tobulėjimo ir laimės.