Apie konferenciją

II–oji TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ -PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS EUROPOS SĄJUNGOJE TEISINIAI ASPEKTAI: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga“

2012 m. spalio 18-19 d.,

Mykolo Romerio universitetas, I-414 aud.

KONFERENCIJĄ ORGANIZUOJA:

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO

Teisės fakultetas

SAVOJOS UNIVERSITETAS (Prancūzija)

SANTIAGO de COMPOSTELA UNIVERSITETAS (Ispanija)

EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS LIETUVOJE

Konferencija skiriama vartotojų teisių apsaugos doktrininėms ir praktinėms problemoms analizuoti. Tai antrasis tęstinis 2010 m. spalio mėnesį Mykolo Romerio universiteto kartu su ilgalaikiu partneriu pagal dvišalę sutartį – Savojos universitetu (Prancūzija) – ir Europos vartotojų centru organizuotos tarptautinės konferencijos renginys, prie kurio prisijungia naujas partneris – Santiago de Compostela universitetas (Ispanija).

Konferencijos metu į aktualius vartotojų teisių apsaugai klausimus bus žvelgiama per mokslo ir praktikos sintezę. Remiantis šia koncepcija parengtas ir konferencijos programos projektas. Atsižvelgiant į naujausias mokslines idėjas bei kitų užsienio šalių patirtį bus sprendžiamos mokslo idėjų pritaikymo praktikoje problemos, analizuojamos aktualiausios Europos Komisijos iniciatyvos vartotojų teisės srityje, sprendžiami jų įgyvendinimo atskirose ES šalyse probleminiai klausimai.

Konferencijoje dalyvaus teisės mokslininkai, praktikai, Europos vartotojų centrų specialistai iš Lietuvos ir kitų užsienio šalių: Prancūzijos, Ispanijos, Kanados. Atsižvelgiant į vis didėjantį ES piliečių mobilumą bei prekybos plėtrą, įvairių šalių vartotojų teisės specialistų dalyvavimas leis pasikeisti patirtimi ir naujausiomis idėjomis vartotojų teisių apsaugos srityje.

Konferencijos kalbos – lietuvių ir prancūzų.