Informacija pranešėjams

Svarbios datos:

– konferencijos pranešimų pateikimas iki spalio 10 d.

– Po konferencijos planuojamas išleisti konferencijos mokslo darbų rinkinys. Leidiniui išleisti paramą skiria Frankofoniška universitetų agentūra (AUF), todėl konferencijos pranešimų parengtų straipsnių publikavimas yra nemokamas.