Konferencijos komitetai

Organizacinis komitetas

Doc. dr. Lina NOVIKOVIENĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėja, docentė

Prof. Asta DAMBRAUSKAITĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorė

doc. dr. Regina VALUTYTĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms

doc.dr. Antanas RUDZINSKAS, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentas

Eglė KYBARTIENĖ, Europos vartotojų centro ES teisės specialistė

Prof. Gilles PAISANT, Savojos universiteto profesorius, garbės dekanas

M. Sébastien PIMONT, Savojos universiteto Teisės fakulteto docentas, Teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas

Prof. Javier LETE, Santiago de Compostela universiteto profesorius

Mokslinis komitetas

Pirmininkas:

Prof. Gilles PAISANT, Savojos universiteto profesorius, garbės dekanas

Nariai:

Prof. Philippe BRUN, Savojos universiteto Teisės fakulteto profesorius, Viešosios ir privatinės prievolių ir vartotojų apsaugos teisės mokslinių tyrimų centro direktorius (CDPPOC)

Prof. dr. Asta DAMBRAUSKAITĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorė

Prof. Vincent FORRAY, McGill universiteto Teisės fakulteto profesorius

Prof. Javier LETE, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorius

Doc. dr. Lina NOVIKOVIENĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėja, docentė

M. Sébastien PIMONT, Savojos universiteto Teisės fakulteto docentas, Teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas

doc. dr. Regina VALUTYTĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms