Pranešėjai ir moderatoriai

Konferenciją moderuoja:

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas PETRAUSKAS

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas doc. dr. Leonas Virginijus PAPIRTIS

Savojos universiteto profesorius, garbės dekanas prof. Gilles PAISANT

Santiago de Compostela universiteto profesorius Javier LETE

Pranešėjai:

Egidijus BARANAUSKAS, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros profesorius

Prof. Philippe BRUN, Savojos universiteto Teisės fakulteto profesorius, Viešosios ir privatinės prievolių ir vartotojų apsaugos teisės mokslinių tyrimų centro direktorius (CDPPOC)

Doc. dr. Danguolė BUBLIENĖ, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė

Prof. Marta CARBALLO, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė

Prof. dr. Asta DAMBRAUSKAITĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorė

Prof. Vincent FORRAY, McGill universiteto Teisės fakulteto profesorius

Prof. Olivier GOUT, Jean Moulin Lyon 3 universiteto Teisės fakulteto profesorius

Prof. Saulius KATUOKA, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros profesorius

Prof. dr. Mindaugas KIŠKIS, Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto Elektroninio verslo katedros profesorius, advokatas

Prof. Javier LETE, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorius

Saulius LINKEVIČIUS, Europos vartotojų centro direktorius (Vilnius, Lietuva)

Prof. Marta MADRINAN, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė

Paulius MERECKAS, Vartotojų teisių gynimo centro pirmininkas

Doc. dr. Lina NOVIKOVIENĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentė

Prof. Gilles PAISANT, Savojos universiteto Teisės fakulteto profesorius, garbės dekanas

Feliksas PETRAUSKAS, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektorius

M. Sébastien PIMONT, Savojos universiteto Teisės fakulteto docentas, Teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas

Doc. dr. Antanas RUDZINSKAS, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentas

Sigita RUDĖNAITĖ, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Prof. Ignas VĖGĖLĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros profesorius