Ankstesnės konferencijos

2010 m. spalio 14 -15 d. Mykolo Romerio universitete vyko I – oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje“, kurią organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra, Europos vartotojų centras Lietuvoje ir Savojos universitetas (Prancūzija).

 

Konferencijos programa: Programme_2010 10 14-15

Šio renginio pagrindu išleistas konferencijos mokslo darbų rinkinys:

Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje = Aspects juridiques de la protection des consommateurs dans L’Union Européenne = Legal aspects of consumer protection in the European Union : konferencijos mokslo darbų rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Teisės fakultetas, Savojos universitetas, VšĮ Europos vartotojų centras ; [atsakingoji redaktorė Lina Novikovienė ; mokslinis komitetas: pirmininkas Gilles Paisant … [et al.]. – Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011 (Vilnius : Baltijos kopija). – 212, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl., pranc. – Str. liet., angl., pranc. – Santr. angl. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-19-261-9

Leidinio aprašymas:
Leidinyje į aktualius vartotojų teisių apsaugai klausimus žvelgiama per mokslo ir praktikos sintezę. Todėl pradžioje apžvelgiami doktrininiai, teoriniai vartotojų teisių apsaugos klausimai, pabrėžiant šiuo metu Europos Sąjungoje vykdomo vartotojų teisės unifikavimo problemas. Toliau leidinyje analizuojami atskiri vartotojų teisių apsaugos klausimai, kaip antai, vartotojų ekonominių interesų apsauga, vartotojų teisė į saugumą. Nemažai dėmesio skiriama vartotojų teisių gynimo problematikai nagrinėti, atkreipiant dėmesį tiek į teisminius, tiek į neteisminius gynimo aspektus. Leidinys skirtas visiems besidomintiems vartotojų teisių apsaugos klausimais.

Leidinio turinį galima peržiūrėti čia:
http://wdn.ipublishcentral.net/association_lithuania_serials/viewinside/26734643794667

Leidinį galima tiek įsigyti, tiek skaityti elektroninėje erdvėje. Plačiau:

http://baltic-ebooks.eu/product/vartotoj-teisi-apsaugos-teisiniai-aspektai-europos-sjungoje26734

Konferencijos akimirkos